dd skin builder : The file '/files/kanoon/widgets/w_48368.ascx' does not exist.dd skin builder : The file '/files/kanoon/widgets/w_48588.ascx' does not exist. آشنایی با آموزش مجازی

آشنایی با آموزش مجازی

  • آموزش زبان انگلیسی به شیوه الکترونیکی برای سطوح بزرگسال (14 سال به بالا) در تمامی شهرها و روستاها امکان پذیر شد.
  • دوره های آموزش الکترونیکی برای 12 سطح آموزشیBasic1) تا Intermediate3) برنامه ریزی و طراحی شده است.
  • زبان آموزان شرکت کننده در دوره های آموزش الکترونیکی امکان می یابند تا آموزش هایی دارای استانداردهای مطابق با دوره های حضوری کانون زبان ایران دریافت کنند. محتوای آموزشی این دوره ها بر مبنای کتابهای آموزشی کانون زبان ایران بوده ومهارت های چهارگانه زبانی خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن و در کنار آن واژگان و دستور زبان انگلیسی به شیوه ای کارآمد، جذاب و علمی آموزش داده می شود به طوری که زبان آموزان پس از طی این دوره ها به همان مهارتهای زبانی دست می یابند که زبان آموزان شرکت کننده در دوره های حضوری به دست می آورند.
  • زبان آموزان شرکت کننده در دوره های الکترونیکی از این امکان برخوردارند که در مکان و زمان دلخواه آموزش دریافت کنند و آموزش هر بخش به زمان محدود شرکت در کلاس خلاصه نمی شود، بلکه امکان تکرار هر بخش از کلاس وجود خواهد داشت.
  • تمرین ها و فعالیت های درسی متنوعی نیز برای شرکت کنندگان در دوره های آموزش الکترونیکی طراحی و برنامه ریزی شده است. زبان آموزان پس از فراگیری محتوای آموزشی به حل این تمرین های متنوع می پردازند و پاسخ آن ها را به صورت فایل های صوتی و متنی برای مدرسان پشتیبان خود ارسال می نمایند و از نتیجه حل تمرین خود آگاه می گردند. به این ترتیب زبان آموزان به اشکالات زبانی خود پی برده و با راهنمایی مدرسان پشتیبان در رفع آن اقدام می نمایند.
  • مدرسان پشتیبان در سه محور بررسی تکالیف زبان آموزان، ارائه و نظارت بر بحث های درسی و پاسخ به سؤالات آموزشی زبان آموزان با بخش آموزش های نوین کانون زبان همکاری می نمایند.
  • هر ترم آموزش الکترونیکی حدود 5/2 ماه به طول می انجامد. زبان آموز می بایست با توجه به تقویم ترمی که در ابتدای دوره دریافت می کند، دروس را مطالعه نماید، تکالیف مربوط به آن را انجام دهد و پاسخ آن را در طول زمان مشخص شده از طریق سامانه برای مدرس پشتیبان خود ارسال نماید. امتحان میان ترم و پایان ترم نیز در تاریخ از پیش اعلام شده برگزار می شود و زبان آموزان می بایست در همان روز به صورت online در امتحان شرکت نمایند.
  • نمره نهایی دوره با احتساب نمرات کلاسی (شرکت در بحث های درسی و ارسال تکالیف)، امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم مشخص می گردد. در صورتی که زبان آموز نمره قبولی دوره را کسب نماید می تواند در سطح بالاتر ثبت نام نماید.