dd skin builder : The file '/files/kanoon/widgets/w_48368.ascx' does not exist.dd skin builder : The file '/files/kanoon/widgets/w_48588.ascx' does not exist. مقررات آموزشی

مقررات آموزشی

  1. زبان آموزانی که در آزمون پایان ترم نمره کمتر از 60 کسب نماید بدون در نظر گرفتن مابقی نمرات، مردود اعلام می شوند.
  2. نمره قبولی زبان آموزان در پایان ترم 75 از 100 می باشد.
  3. زبان آموزان آموزش حضوری می توانند با اعلام درخواست خود به مرکز آموزشی و انتقال پرونده به مرکز مجازی، بدون نیاز به شرکت در آزمون تعیین سطح در این دوره ها ثبت نام نمایند.
  4. زبان آموزان آموزش مجازی جهت ثبت نام در دوره های حضوری می بایست با اعلام درخواست خود به بخش مجازی و انتقال پرونده به مرکزآموزشی مورد نظر خود اقدام نمایند. بدیهی است که ثبت نام در مراکز آموزشی بر اساس امکانات مرکز انجام می شود.
  5. زبان آموزان تعیین سطح شده از طریق آزمون آنلاین جهت انتقال به مراکز آموزشی می بایستی سه ترم متوالی را به صورت مجازی بگذرانند.

نام نویسی

برای ثبت نام و شروع دوره لازم است متقاضی با ورود به سامانه آموزش الــکترونیکی کانون زبان به نشانی http://elearning.ili.ir به صورت online در آزمون تعیین سطح رایگان شرکت نموده و با توجه به نتیجه آزمـــون در ســطح پذیرفته شده ثبت نام نماید.
هزینه هر ترم آموزشی در سال99 مبلغ 2000000 ریال می باشد که جهت پرداخت آن می بایست از طریق اینترنتی (سامانه کانون زبان) اقدام نمود.
پس از واریز وجه متقاضی می بایست با بخش آموزش های نوین تماس گرفته و مراحل نام نویسی خود را تکمیل نماید. 
بخش آموزش های نوین کانون با شماره تماس   66460496 (021) پاسخگوی سؤالات علاقه مندان می باشد

طول دوره ها
هر ترم آموزش الکترونیکی حدود 2 ماه و نیم به طول می انجامد. لازم است زبان آموز با توجه به تقویم ترمی که در ابتدای دوره دریافت می کند، دروس را مطالعه نماید، تکالیف مربوط به آن را انجام دهد و پاسخ آن را در طول زمان مشخص شده از طریق سامانه برای مدرس پشتیبان خود ارسال نماید.

سطوح آموزشی
در آمـوزش الکـترونیکی (مجازی )، دوره ها برای 12 سطـح آموزشیBasic 1  تا Intermediate 3    برنامه ریزی شده است.